Impact Investing

Hovedpunkter

Klimaendringer fortsetter å skape store overskrifter

Klimaorienterte selskaper utgjør et betydelig segment for tidligfase-investorer

Gjennomført seks nye investeringer til Impact-porteføljen

Impact-teamet ytterligere styrket; teller tre personer fra februar 2022

1/4

 

Klimaendringene fortsatte å få mye oppmerksomhet i 2021. Flom i Tyskland og Belgia, hetebølge i Sør-Europa, og temperaturrekord og brann i Canada skapte overskrifter verden over. Det samme gjorde rapporten som International Energy Agency lanserte i mai, der et scenario for «Net Zero by 2050» antyder at verden ikke har behov for flere nye olje- og gassfelt etter 2021 dersom den globale oppvarmingen holdes under 1,5 grader. Den siste rapporten fra FNs klimapanel anslår imidlertid at verden vil passere 1,5 grader rundt 2040.

Klimatoppmøtet COP26 i Glasgow fikk på plass mange nye avtaler for fremtidig klimaarbeid. EU sin klimapolitikk ble ytterligere styrket ved lanseringen av «Fit for 55», med målsetning om at EU skal redusere sine klimagassutslipp med 55% fra 1990 til 2030. Joe Biden sørget for at USA nok en gang er en del av Parisavtalen. Utslippsgiganter som USA, Kina og India lanserte mer ambisiøse klimamål.

Klimaorienterte selskaper har etablert seg som et betydelig segment for tidligfase-investorer. Både selskaper og investorer er i større grad opptatt av å synliggjøre sin positive impact. Vi har sett flere tidligfase-selskaper som hjelper sine kunder med blant annet karbonfotavtrykk og taksonomi-tilpasning. Majoriteten av fondsforvalterne vi møter er bevisste på impact, og mange etablerte forvaltere har startet nye, ambisiøse impact-orienterte fond i 2021.

Majoriteten av fondsforvalterne vi møter er bevisste på impact, og mange etablerte forvaltere har startet nye, ambisiøse impact-orienterte fond i 2021.

Ferd Impact Investing har i 2021 bygget videre på plattformen for investeringsmandatet. Vi har investert i to nye fondsstrukturer, blant annet i VC-fondet 2150 som investerer i selskaper som bidrar til «sustainable cities». Videre har vi gjort tre co-investeringer sammen med våre forvaltere. I tillegg har vi meldt vår interesse om å utvikle norske havvindområder, ved å etablere selskapet Seagust sammen med Arendals Fossekompani.

Porteføljeselskaper

  • 2150 lanserte sitt første venture-fond i 2021. Fondet ble inkubert av det danske eiendomsselskapet NREP og har kontorer i London, København og Berlin. 2150 investerer i selskaper som bidrar til å gjøre byer mer bærekraftige, og har flere store eiendomsaktører og impact-investorer på eiersiden. Blant de første porteføljeselskapene i 2150 finner vi CarbonCure (mer miljøvennlig betong) og AMPD (elektrifisering av byggeplasser).
  • Antler har akselerert veksten sin i 2021 etter at covid bremset veksten noe i 2020. Ca 150 nye selskaper er stiftet i Antler-regi i 2021, på tvers av 17 lokasjoner i fem verdensdeler. Flere nye lokasjoner er klare til å starte i 2022. Antlers brede portefølje teller over 400 selskaper ved utgangen av 2021 og har hittil levert en god avkastning. I tillegg til de løpende regionale fondene har Antler startet med oppfølgingsinvesteringer i deres globale fond. Antler har løftet impact-fokuset sitt ytterligere og lansert en rapport med tittelen «ESG, Impact and VC» som kan leses her.
  • Arkwright X Investment Family (AXIF) gjennomførte sine første investeringer i 2021, der Ferd deltok som co-investor i to av investeringene. Ignite Procurement tilbyr et softwarebasert innkjøpssystem med et tydelig ESG-perspektiv, mens Yellowsack tilbyr løsninger for avfallshåndtering i flere stater i USA. Ferd og Investinor har vært programinvestorer i AXIF gjennom 2021, og fikk med Carucel Eiendom som nytt AXIF-medlem på slutten av året.
  • Momentum II er et Bergen-basert venturefond som investerer i bærekraftige, innovative og ambisiøse selskaper i tidlig fase. Fondet har et spesielt fokus på havnæringene. Momentum har Farvatn, Investinor og Ferd som de største investorene. Fondet investerte i to nye porteføljeselskaper i 2021; Navidium og Blue Ocean Technology, der Ferd-eide Broodstock Capital co-investerte med Momentum i sistnevnte selskap. Momentum II er i investeringsmodus og vi forventer flere spennende investeringer i 2022.
  • NeXtWind bygger en portefølje av eldre landbaserte vindparker i Tyskland, med ambisjon om å enten erstatte de gamle vindturbinene med nye og mer effektive turbiner (repowering), eller øke levetiden på de eksisterende turbinene (life extension). Dermed økes produksjonskapasiteten av fornybar energi mens LCOE reduseres. NeXtWind har hatt et aktivt år og kjøpt flere vindparker.
  • Seagust er et norsk havvindselskap etablert av Ferd og Arendals Fossekompani i 2021. Seagust vil i første omgang søke på lisenser i de norske havvindområdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II. Ved å utnytte vindressursene i Nordsjøen, skal Seagust utvikle mer fornybar energi og bygge en sterkere norsk leverandørindustri.
  • StartUpLab er en inkubator og såkorninvestor, som tilbyr kontorer, nettverk, kapital og industriekspertise til norske startups. Med tilholdssted i Oslo og Bergen har StartUpLab en total hub på over 300 selskaper, der mange har vokst til å bli noen av Norges mest kjente tech-selskaper. Ferd investerte i Founder´s Fund IV i 2021, vår tredje fondsinvestering hos StartUpLab.
  • The Ecosystem Integrity Fund IV (EIF IV) i San Francisco har investert i fire nye porteføljeselskaper i 2021, og porteføljen teller nå totalt 8 selskaper. Blant selskapene finner vi Energicity (solenergibaserte mini-grids i Afrika), Unagi (el-sparkesykler), Ampersand (deling av el-motorsykler i Afrika) og ZeroAvia (hydrogenbasert flymotor). Vi forventer et tilsvarende antall investeringer i 2022, i tillegg til oppfølgingsinvesteringer i eksisterende porteføljeselskaper.
  • Wind Catching Systems (WCS) utvikler et banebrytende flytende vindkraftverk, med et potensiale til å produsere elektrisitet til en betydelig lavere LCOE (Levelized Cost of Energy) på et betydelig mindre sjøareal enn noen annen kjent teknologi i dag. Ferd Capitals porteføljeselskap, Aibel AS, er sammen med Institutt for Energiteknikk (IFE) hovedleverandør for konseptutviklingen. Ferd har investert i WCS i partnerskap med North Energy ASA.

Fremtidsutsikter

Ferd Impact Investing vil fortsette å investere i fond, selskaper og andre partnerskapsstrukturer som både kan gi positiv impact og en solid finansiell avkastning. Vi vil også følge våre etablerte investeringer og bidra til at disse utvikler seg positivt. Teamet er ytterligere forsterket og fra februar 2022 er vi tre personer som jobber i Ferd Impact Investing.