2021

Årsrapport

Neste

48 mrd.nok

Ferds samlede verdijusterte egenkapital

  • Verdijustert egenkapital
  • Avkastning på verdijustert EK i %
  • Likviditet

Innestående konsernkontoordning, pengemarkedsfond, børsnoterte aksjer og likvide hedgefond

Konsernsjefen har ordet

«Vi mener det er en klar sammenheng mellom verdiskaping i form av sosiale resultater, klima- og miljøforbedringer og absolutt verdiskaping. Bidrag til bærekraft er lønnsomt, også økonomisk.»

Les mer

Morten Borge, Konsernsjef

Oppsummering av Ferds 2021 resultat

Bilde av jente som drikker fra Elopak kartong og ser over flott utsikt

Ferd hadde ved årsskiftet en beregnet verdijustert egenkapital på 48,0 milliarder kroner (41,1 milliarder kroner per 31.12.2020). For Ferd samlet ble avkastningen på den verdijusterte egenkapitalen 17,7 prosent, et bra absolutt resultat for Ferd.

Les mer