Konsernsjefen har ordet

Hvordan skaper vi varige verdier? Og hvordan setter vi tydelige spor? Dette spørsmålet stiller vi oss hver eneste dag i Ferd. Visjonen vår er avgjørende i alle vurderinger vi gjør, og i alle beslutninger vi tar. Vi mener det er en klar sammenheng mellom verdiskaping i form av sosiale resultater, klima- og miljøforbedringer og absolutt verdiskaping. Bidrag til bærekraft er lønnsomt, også økonomisk.

På kort tid har vi opplevd pandemi, klimakrise, energikrise og ikke minst en opprivende krig i midten av Europa. Russlands invasjon av Ukraina har radikalt endret den geopolitiske situasjonen, og den humanitære krisen som har oppstått er uakseptabel, skremmende og nesten ikke til å tro skjer i våre nærområder. Krigen er et dystert eksempel på at endringer skjer raskere enn noensinne og at takten stadig øker. Andre eksempler er teknologisk transformasjon, akutte klimaendringer, større forskjeller og sosiale utfordringer, og nye forventninger til arbeidsgivere og næringslivet. Dette er universelle endringer som skaper utfordringer som må løses.

Vi mener det er en klar sammenheng mellom verdiskaping i form av sosiale resultater, klima- og miljøforbedringer og absolutt verdiskaping. Bidrag til bærekraft er lønnsomt, også økonomisk.

Også i Ferd skjer endringene raskt: I 2021 har vi gjennomført vår første børsnotering, av Elopak, et selskap vi etablerte allerede i 1957. Ferd Eiendom har lagt lista høyt og skal bli en ledende byutvikler i Oslo-regionen, med Marienlyst som fundamentet i denne satsningen. Vi har blitt aktive eiere også utenfor Norge, og har i dag aktive eierskap i Sverige, Danmark og England. Vi har invitert mange nye selskaper inn i vår portefølje, og tatt farvel med noen som får en bedre havn hos andre. Den verdijusterte egenkapitalen i Ferd har økt med 55 prosent på bare tre år, og teller nå 48 mrd. kroner.

De interne og eksterne endringene setter enda større krav til oss som organisasjon. Konsekvensene av krisene vi står i, vil være store og langvarige – og uoverskuelige. Det er våre ansatte, som har mot og kompetanse til å satse og skape, som gjør at vi blir en så god eier som overhodet mulig for selskapene våre. Bærekraft og klima har blitt en stadig mer avgjørende del av hvordan vi vurderer nye selskaper, og også hvordan vi stiller krav til selskaper vi eier allerede. I vurderingene om hvordan selskaper og bransjer best kan bidra til å løse globale utfordringer, trenger vi de beste folkene vi kan få. Varige verdier skapes av kompetanse og klokskap.

Det er våre ansatte, som har mot og kompetanse til å satse og skape, som gjør at vi blir en så god eier som overhodet mulig for selskapene våre.

De siste årene har vi økt organisasjonen fra 40 til 66 ansatte, og vi skal bli enda flere. Vi skal bygge enda mer industriell kompetanse i Ferd Eiendom, vi skal fortsette å øke kapasiteten i Ferd Capital, vi skal tiltrekke oss flere mennesker som brenner for å skape positive resultater for både miljøet og sosiale utfordringer, og vi skal styrke oss som eiere gjennom å tilby enda mer utviklingskraft til selskapene vi eier. Vi tar ikke lett på rollen som langsiktig, strategisk eier: For oss er det helt avgjørende å stille krav og gi støtte, både til selskaper og enkeltpersoner. Da blir de ansatte i Ferd og i porteføljeselskapene vår viktigste ressurs og suksessfaktor.

Vi skal tiltrekke oss flere mennesker som brenner for å skape positive resultater for både miljøet og sosiale utfordringer, og vi skal styrke oss som eiere gjennom å tilby enda mer utviklingskraft til selskapene vi eier.

Utfordringene vi står overfor krever aktive og langsiktige løsninger, noe familieeierskap legger godt til rette for. I årene fremover vil vi satse på mennesker og selskaper som våger og ønsker å bidra til å gjøre en forskjell. Digitalisering, energitransformasjon, sjømat og helse er noen av områdene hvor vi vil lete etter muligheter i, både i Norge og internasjonalt.

Kontrollspørsmålene vil uansett alltid være: kan vi bidra til at dette skaper varige verdier og setter det tydelige spor? Hvis svaret er ja på begge, blir avgjørelsen enklere.

Morten Borge

Konsernsjef